Vrijdag de 13e – Pils Brouwen

Deze dag hebben we weer voortgang gemaakt.

Broeder Franciscus heeft gezorgd voor voldoende lesmateriaal. Dit lesmateriaal is opgeslagen door Broeder Transportus opgeslagen in de bierbliotheek. Broeder Jeronymus heeft de inkoop geregeld (Mout en anders zaken). Broeder Horecus stelt de keuken en faciliteiten ter beschikking. Tenslotte Broeder Simonus die onze rust is in de hilarische ontwikkelingen die we allemaal meemaken.

Het vaste ritueel: Wij moeten onze broeder pakken aantrekken. Dit is bijna een vereiste en je wordt op de vingers getikt als het pak niet is aangetrokken.

Het pak van Broeder Jeronymus is altijd super netjes en zelfs gestreken.

Vandaag gaan we pils brouwen, Simonus heeft het recept opgedoken. Deze ligt klaar op onze tafel mobiele brouw tafel.

Wat zijn de belangrijkste punten die deze vrijdag zijn uitgevoerd:
01. Voorbereiding recept en deze opschalen naar de maatvoering van onze brouw instrumenten
02. Alles schoonmaken voor deze brouwsessie
03. De uitdaging met het programma van de BrewMonk
04. Suiker toevoegen om de SG waarde iets te verhogen

Broeder Chemiscus, die ietsje weet van IT, is aan het stoeien met de BrewBrain Float. Dit is een speciale sensor die in het gistingsvat het proces bijhoudt. Dit zijn o.a. de temperatuur en SG. Wij Bier Brouwers werken aan een set van meetinstrumenten (binnenkort een overzicht van ons instrumentarium) om het hilarische proces van bierbrouwen iets verder onder controle te krijgen.

De Float is geactiveerd (vrijdag de 13e om 21:05 uur) en hij werkt !!

Deze dag hebben we gekozen om tijdens het brouwproces geen gebruik te maken van de Airfryer. We hebben gewoon een Chinees besteld. Deze wordt met bijpassend lesmateriaal genuttigd aan de provisorische broeder tafel.

Opruimen en brouwsel koelen volgt nu:

De koeler wordt gepakt en deze wordt aangesloten op de waterkraan om ons brouwsel snel af te kunnen koelen. Het water dat door de koeler loopt wordt opgevangen in emmers. Deze emmers met water (geen bier) worden netjes over het gras en de planten verdeeld. Zij hebben namelijk ook bijzonder grote dorst.